17 жовтня, 2016

Акція для сільгоспвиробників. Вирощуємо ріпак з мінімальним ризиком! (закінчилася)

rape-bayer
Шановні учасники Акції «Вирощуємо ріпак з мінімальним ризиком»!

Якщо на Ваших полях станом на 15 жовтня посіви озимого ріпаку селекції Байєр перебувають у фазі ВВСН10-12 (фаза сім’ядольних листків або тільки з’являються перші справжні листки), просимо повідомити регіонального співробітника «Байєр» у Вашій області про необхідність засвідчити даний факт і складання Акту огляду полів та Протокол погодження Препаратів і кількостей.

rape-bayer
Якщо ви придбали в період з 20 травня по 20 серпня 2016 року включно насіння ріпаку
компанії «Байєр»
у кількості 35 та більше посівних одиниць та здійснили посів не пізніше 5 вересня в центральних, північних і західних областях України і до 15 вересня у південних та східних*, і з причин посухи не отримали сходів — ви маєте нагоду скористатися
Акційною пропозицією компанії «Байєр» (Акцію для сільськогосподарських виробників «Вирощуємо ріпак з мінімальним ризиком», які знаходяться у Харківській, Дніпропетровські, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській та Кіровоградській обл. продовжено до 12 вересня).
Організатор акції — ТОВ «Байєр».
Акція діє на території України окрім АР Крим та зони АТО. Термін проведення Акції з 20 травня 2016 р. до 20 серпня 2016 року (термін придбання насіння ріпаку) із можливістю придбання засобів захисту рослин за спеціальною ціною до 30 березня 2017 р.
Взяти участь в Акції можуть сільгосптоваровиробники: фермерські господарства, сільгосппідприємства, агрохолдинги, фізичні особи-підприємці, які здійснюють свою діяльність на зазначеній території (Учасники). Умова участі у акції — наявність документів (копія видаткової накладної), які підтверджують факт купівлі засобів захисту рослин. Кожен Учасник протягом терміну дії акції може надати документи про купівлю лише один раз. Можна обрати один вид пропозиції препарату (або комбінації препаратів) для захисту рослин тієї культури, якою буде пересіяно ріпак.
Під Акційною пропозицією мається на увазі можливість придбання Препаратів для захисту культури, якою пересіяно озимий ріпак за спеціальними цінами.
ТОВ «Байєр» залишає за собою право вносити зміни в умови акції.
* Здійснити сівбу до 5 вересня у Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській, Полтавській, Харківській**, Сумській, Чернігівській обл. та до 15 вересня у Херсонській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій**, Луганській** обл. України.
** За виключенням населених пунктів, на території яких здійснювалися антитерористичні операції згідно Розпорядження Кабінету Міністрів України N 1275-р від 2 грудня 2015 р.
Умови акції
1. АКЦІЯ розповсюджується на кондиційне насіння гібридів озимого ріпаку: СЕЙФЕР, ЛЕКСЕР, ПАНЧЕР, ВЕКТРА, ГЕРКУЛЕС, МЕРАНО, ФІНЕСС, БРЕНТАНО, БЕЛАНА, БАГІРА, БЕН’ЯМІН, ДЖАМПЕР, ЕЛМЕР КЛ (далі – «Насіння») для посіву в господарському сезоні 2016 року.
2. Взяти участь у Акції можуть сільгосптоваровиробники, що здійснюють свою діяльність на території України, окрім АР Крим та зони АТО, які придбали Насіння у період з 20 травня до 20 серпня 2016 року включно у кількості 35 і більше посівних одиниць у офіційних Дистриб’юторів (Субдистрибюторів) ТОВ «Байєр» (далі - Учасники).
3. Учасники Акції, які виконали заявлені акційні умови, мають надати підтвердження щодо придбання та оплати Насіння, а саме: пред’явити завірені Дистриб’ютором (Субдистрибютором) копії відповідних документів (видаткова накладна), заповнити і направити відповідну Заяву-анкету на участь у Акції до 15 вересня 2016 року на адресу регіонального офісу ТОВ «Байєр».
4. Акційна пропозиція полягає у наступному: у випадку якщо Учасником не отримані сходи Насіння через посуху (нестачу вологи у зв’язку із відсутністю атмосферних опадів), Учасник має право придбати через мережу Дистриб’юторів (Субдистриб’юторів) ТОВ «Байєр» препарати, перелік яких зазначено у таблиці нижче (п. 6 Умов) за спеціальною ціною у відповідних кількостях на 1 гектар площі під Насінням.
5. Акційна пропозиція стає актуальною у випадку, якщо станом на «15» жовтня 2016 року на площі, яка засіяна Насінням відсутні сходи через нестачу вологи (відсутність атмосферних опадів) або такі сходи перебувають у фазі до двох справжніх листків (90% або 45 із 50 рослин на площі перебувають у фазі ВВСН 12 і більш ранніх фазах) через пізнє випадіння опадів.
6. Акційна пропозиція реалізується на основі передачі за спеціальною ціною препаратів на вибір Учасника із переліку наведеного нижче будуть використовуватися для догляду за культурою, якою вирішено пересіяти посіви ріпаку на вибір Учасника.
Табл. 1 — Препарати для для догляду за культурою, якою буде пересіяно ріпак
Культура* Препарат або комбінація, і його кількість на 1 (один) гектар площі, де не отримані сходи на вибір Учасника**
Соняшник Челендж® 2,5 л/га
або
Пропульс® 0,9 л/га
Озимий/ярий ячмінь/пшениця Медісон® 0,8 л/га + Децис® f-Люкс 0,3 л/га
або
Гроділ® Максі 0,1 л/га + Солігор® 0,9 л/га
Кукурудза Лаудіс® 0,5 кг/га + Меро® 1,0 л/га
* Культура, якою вирішено пересіяти посіви ріпаку та для захисту якої придбається препарат.
** За умови наявності відповідного препарату в ТОВ «Байєр». У випадку відсутності окремих позицій препаратів, ТОВ «Байєр» залишає за собою право змінити відсутні позиції на аналогічні.
7. Для реалізації Акційної пропозиції повинен бути складений Акт із зазначенням площі посівів, яка відповідає умовам Акції (п. 5, 11) за підписами керівника господарства, що придбало Насіння, регіонального співробітника ТОВ «Байєр», який відповідає за регіон, де проводиться Акція, який з 15 по 30 жовтня 2016 року повинен відвідати усі без виключення поля, що засіяні Насінням і подані на участь в Акції з метою перевірки фактів згідно поданої Учасником інформації.
8. Передача Препаратів за спеціальними цінами відбувається через дистриб’ютора (субдистриб’ютора), через якого було придбане Насіння, на вибір Керівника господарства серед опцій для однієї із пропонованих культур. Вибір препаратів і їх кількість фіксується у Протоколі погодження вибору препаратів і закріплюється підписами трьох сторін: Керівника господарства, Директора представництва або філії Дистриб’юторської (Субдистрибюторської) компанії, у якої було придбане Насіння і регіонального співробітника ТОВ «Байєр», який відповідає за регіон проведення Акції. Придбання препаратів за спеціальною ціною можливе у строк до 30.03.2017 року.
9. Насіння не повинне бути висіяне за умов, які заздалегідь передбачають негативний результат отримання сходів, наприклад: крупнокомкуватий грунт, низька якість підготовки ґрунту до сівби, нетиповий попередник для озимого ріпаку (соняшник, кукурудза повної стиглості, сорго), післядія гербіцидів, абсолютна відсутність доступної вологи у шарі ґрунту 0-15 см, наявність великої кількості пожнивних решток у посівному шарі (солома), екстремально пізній строк сівби (пізніше за оптимальні для зони строки) тощо.
10. Кількість Препаратів, які можуть бути придбані за спеціальною ціною, визначається шляхом множення кількості гектарів, які підлягають пересіву, на вказану кількість на гектар у табл. 1 і округлення у менший бік згідно тарної упаковки кожного серед запропонованих варіантів Препарату.
11. Кількість гектарів, що підлягають пересіву і підпадають під дію Акційної пропозиції є фактичним показником площі, на якій не отримано сходи, але не більше 30% від загальної площі під Насінням (кількість придбаних і висіяних посівних одиниць Насіння помножена на 3 — норма висіву 1 посівна одиниця на 3 га).
12. Документи для участі в Акції:
- Заява-анкета на участь (Анкета);
- Копія видаткової накладної на придбання Насіння.
13. Документи для отримання препаратів за Акцією:
- Акт огляду полів;
- Протокол погодження Препаратів і кількостей;
- Лист від Дистриб’ютора (Субдистриб’ютора) з підтвердженням 100% оплати за Насіння.
14.Компанія «Байєр» залишає за собою право у випадку виникнення спірних ситуацій провести додаткові аналізи насіння і рослин ріпаку, у т.ч. генетичні, у поданих на участь у Акції полях на відповідність заявленому у Анкеті. При виявленні фактів шахрайства компанія «Байєр» відмовляє в участі в Акції.

Форми Документів на участь у Акції можна отримати у регіональних представників Байєр.

Copyright © Bayer AG