Галаксі® Ультра

Гербіцид контактно-системної дії для боротьби з однорічними дводольними бур’янами в посівах сої.

Галаксі® Ультра РК — гербіцид контактно-системної дії що дає змогу ефективно контролювати різні види однорічних дводольних бур’янів у посівах сої. 

Діюча речовина:
Бентазон, 352,4 г/л + Ацифлуорфен, 161,7 г/л
Препаративна форма:
розчинний концентрат
Механізм дії:

Ацифлуорфен — має чітко виражену контактну та системну дії, селективний, абсорбується листками та коріннями, може рухатись по рослині. Інгібує фермент, який приймає участь у синтезі хлорофілу. Загибель бур’янів відбувається внаслідок руйнування їх клітинної мембрани.

Бентазон — має контактну дію, поглинається листом в місці попадання, блокує фотосинтетичний транспорт электронів, внаслідок цього переривається асиміляція СО2, рослина зупиняється в рості, руйнується клітинна мембрана що в подальшому призводить до загибелі.

Властивості:

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Гербіцид використовується у фазу розвитку 1–4 трійчастих листків сої, коли бур’яни знаходяться на ранніх фазах свого розвитку (у фазі сім’ядольних листочків, максимум перша пара листків).

Оптимальні кліматичні показники:
Температура повітря — до 25°С (опт. 15...18 °С)
Відносна вологість повітря — не менше 60%.
Вологість ґрунту 60–80% НВ
Швидкість вітру 3–4 м/с

Якість води:
–– Жорсткість не більше 350 мг/л (ррm) або 0,7 mS/cm за показником електропровідності.
–– рН в межах 5,5-6,5.
Рекомендований об’єм робочого розчину 200–300 л/га. Робочий тиск при обприскуванні 2,5–3,5 бар. Оскільки ефективність препарату залежить від інтенсивності сонячного світла, його бажано вносити у ранкові години. Випадання опадів одразу після внесення препарату може знизити його ефективність. Препарат наноситься рівномірно по всій площі поля. Кратність обробок за сезон — однократно.

Застосування гербіциду під час тривалих періодів посухи з високою температурою повітря або у надмірно вологих умовах може призвести до появи плямистості у вигляді пожовтіння або бронзових плям, що не впливає на майбутній урожай та розвиток рослин сої.

Не рекомендується використання у сумішах з протизлаковими гербіцидами, фосфорорганічними препаратами, мікродобривами та поверхнево-активними речовинами.

ЗАСТОСУВАННЯ

Культура Шкідливий об’єкт Норма витрати, л/га Макс. обробок Спосіб, час обробок, обмеження
Соя Однорічні дводольні бур’яни 1,5–2,0 1 Обприскування посівів у фазу 1–4 трийчастого листка культури і ранні фази росту бур’янів

СПЕКТР ДІЇ БЕНТАЗОНУ ТА АЦИФЛУОРФЕНУ


ДЕМОНСТРАЦІЯ ДІЇ ГАЛАКСІ® УЛЬТРА

Березка польова Щириця звичайна
Convolvulus arvensis Amaranthus
Падалиця CL ріпаку Паслін чорний
Rape_cl Solánum nígrum
Осот жовтий Молочай сонцегляд
Sonchus arvensis Euphórbia helioscópia

ПЕРЕВАГИ
  • Високоефективний контактно-системний гербіцид.
  • Ідеально підібрана комбінація для контролю різних видів дводольних бур’янів.
  • Відмінно контролює види щириці, гірчаків, паслін чорний, амброзію, види хрестоцвітих, падалицю ріпаку та соняшнику (в т.ч. стійких до дії гербіцидів ALS — інгібіторів).
  • Немає післядії на наступні культури.
  • Селективний щодо культури.
Реєстраційне посвідчення:
Б № 04204
Тара:
10 л

Завантаження

galax-ultra
Реєстраційне посвідчення
» Завантажити (727 KB)
MSDS
» Завантажити (159 KB)
Copyright © Bayer AG