Коротка інформація з технології вирощування ярого ріпаку

Місце у сівозміні

Найкращими попередниками для ярого ріпаку є: пари, горох, зернові, однорічні та багаторічні трави. Не можна сіяти ріпак після культур з родини хрестоцвітних. Повернення ріпаку на одне і теж саме поле повинно відбуватися через 3–4 роки.


Обробіток ґрунту

Основні системи обробітку ґрунту:

  • Традиційна (оранка): лущення стерні, зяблева оранка (22–25 см), передпосівний обробіток ґрунту (4–5 см), коткування;
  • Мінімальна: лущення стерні або негайна культивація після збирання попередника в декілька прийомів до глибини 10–18 см, передпосівний обробіток ґрунту (4–5 см), потім проводять коткування.

Передпосівний обробіток, основна мета: –– забезпечення добре ущільненого насіннєвого ложа; –– економія вологи (мінімум проходів техніки!).  

Сівба

Посів повинен проводитись, по можливості, в якомога ранні строки, як ярий ячмінь або дещо пізніше перед посівом цукрового буряку за 4–6 днів, в добре підготовлений ґрунт. Своєчасний посів при температурі 5–8 °С у верхньому 5 см шарі ґрунту забезпечує добрий вегетативний ріст та розвиток рослин, створює добрі умови для вологозабезпечення і живлення рослин та збільшує врожайність культури.

Ярий ріпак на ранніх фазах розвитку може переносити заморозки до –4°С.


Норма висіву

Для сортів: — 80–100 рослин/м2, 3,5–4,5 кг/га, враховуючи масу 1000 насінин.

Для гібридів: — 60–80 рослин/м2, в залежності від строків його посіву.

1 посівна одиниця на 3 га посіву.


Добрива

Потенціал врожайності гібридів ярого ріпаку сягає 35–40 ц/га. Значною мірою вона залежить від кількості внесених основних та азотних добрив. Для утворення 1 ц врожаю ріпак потребує 5–6 кг азоту. Як правило вносять перед посівом 80–100 кг N/га і під час вегетації рослин (друге внесення) 40 кг N/га в д.р. Від фази початку стеблування рекомендується проводити листові підживлення бор вмісними або комплексними мікродобривами.


Забезпечення основними поживними речовинами ярого ріпаку, кг/га в д.р.

  Очікуваний врожай 

  20–30 ц/га 

K2O

100–160

Р2О5

50–70

MgO

30–40

S

20–30

Bor

до 0,3

MnSO4

1


Боротьба з бур’янами

Ярий ріпак добре (але слабкіше ніж озимий) стримує розвиток бур’янів. Боротьба з ними за допомогою ЗЗР є обов’язковою, так як на початкових етапах розвиток рослин потребує надійного захисту. Особливо при наявності таких бур’янів, як підмаренник чіпкий та свиріпа звичайна, рекомендується застосовування гербіцидів ґрунтової дії, при наявності достатньої кількості вологи. В залежності від розвитку злакових бур’янів застосовують грамініциди.


Шкідники ярого ріпаку

Найнебезпечнішими вважають: хрестоцвіті та інші види блішок, види прихованохоботників та попелиць, ріпакового квіткоїда, стручкового комарика. У випадку перевищення порогу шкодочинності шкідниками, проводять захист інсектицидами в зареєстрованих нормах.


Хвороби

Ярий ріпак в основному має ті ж хвороби, що і озимий. В профілактичних цілях та при перших ознаках хвороб доцільним є застосування фунгіцидів, більшість з яких є також і росторегуляторами.


Збір врожаю

Збір врожаю проводять прямим комбайнуванням з використанням ріпакового столу. Перед збиранням врожаю, за потреби, площі обробляють десикантами.

Завантаження

Copyright © Bayer AG