25 травня, 2021

Визначення стадій росту кукурудзи при застосуванні післясходових гербіцидів

Будь-яка технологічна операція по догляду за посівами кукурудзи прив’язана до певної стадії розвитку рослин. Не є винятком й внесення післясходових гербіцидів. Тому агроному потрібно знати ці стадії, та вміти визначати їх на практиці безпосередньо у полі.

Одним з головних критеріїв при прийнятті рішення, щодо строків внесення того чи іншого післясходового гербіциду є кількість листків на рослині. На сьогоднішній день існує декілька підходів для визначення стадії росту рослин кукурудзи за кількістю листків. Отже давайте спробуємо в них розібратися.

Довільний метод (або хто як хоче, так і рахує). Напевно найпоширеніший метод підрахунку листків серед фермерів на теренах України. За цим методом підраховують всі листки, що з’явилися на рослині на момент проведення підрахунку. З одного боку це досить зручно, а з іншого породжує певний хаос. Виробники ЗЗР й досі не можуть дійти згоди, рахувати перший заокруглений листок, чи ні? Також немає єдиної думки щодо підрахунку листків, які тільки з’являються на рослині. Отже, при використанні даного метода дуже висока вірогідність помилки, яка може в подальшому призвести до негативних наслідків у вигляді проявів фіто токсичності продукту та зниженню урожайності.

Шкала Інституту Arvalis. Цей метод набув широкого розповсюдження лише у Франції. Він також передбачає візуальний підрахунок всіх листків на рослині на момент внесення гербіциду, але з певними уточненнями. За цією шкалою рахується перший заокруглений листок, а також кожен листок, або кінчик листка, який можна побачити, якщо розташувати око на рівні колотівки листків на стеблі кукурудзи (мал. 1).

 

Малюнок 1. Підрахунок листків кукурудзи за шкалою Інституту Arvalis. Стадія 7-го листка

 

З першого погляду все досить зручно, але розташування ока на рівні колотівки потребує від агронома певних акробатичних здібностей, адже якщо подивитися з більш високого рівня, то можна побачити більшу кількість листків чим потрібно, що неминуче призведе до помилки.

Шкала ВВСН. За цією шкалою рахуються лише ті листки, які відхилилися від горизонтального положення до низу. Через це даний метод ще називають метод «полеглих духом». Перший (заокруглений) листок також рахується (мал. 2). Стадії росту позначаються цифрами від 0 до 100. Ця шкала дозволяє дуже докладно з високою точністю описати стадії росту, проте вона виявляється не зовсім зручною при практичному використанні. По перше, вона не позбавлена суб’єктивної оцінки. Хтось буде вважати, що листок достатньо відхилився до низу, а хтось ні. По друге, треба запам’ятати купу цифр та фази, яким вони відповідають. По третє, спробуйте в польових умовах правильно визначити стадію росту кукурудзи ВВСН 30, або 31…. Крім того, виникає ще одне запитання, як визначати стадії росту у гібридів з еректоїдним розташуванням листків, які взагалі можуть не відхилятися донизу.

 

Малюнок 2. Підрахунок листків кукурудзи за шкалою ВВСН. Рахуються тільки листки, які відхилилися від горизонтального положення. Чи рахувати п'ятий листок? ВВСН 14-15

 

Шкала Університету Айови (метод комірців). Американці, які завжди відрізнялися такими якостями як практичність та простота, розділили вегетацію кукурудзи на два основні періоди: вегетативний (позначається літерами V) і репродуктивний (позначається буками R). При визначенні вегетативних фаз (V) розвитку рослин за цією шкалою, слід враховувати перший заокруглений та всі наступні листки, які сформували «комірець» (лігулу). (мал. 3).

 

Малюнок 3. Підрахунок листків кукурудзи за шкалою Айови (метод комірців). Стадія V4, помилитися неможливо

 

Підраховуючи листки за цією шкалою помилитися неможливо, що робить її дуже зручною у використанні. З’явився комірець – рахуємо листок, не з’явився – не рахуємо! Навіть якщо на полі випаде град, і кукурудза втратить частину листової поверхні, ми зможемо правильно визначити стадію росту рослин, підрахував комірці.

Підсумки. Між шкалою Університету Айови та першими двома методами визначення стадій росту кукурудзи (шкала Arvalis та шкала ВВСН) зазвичай виникає розбіжність в два-три листки. Візуальний підрахунок по шкалі Arvalis та шкалі ВВСН завжди показує більшу кількість листків, ніж підрахунок за «методом комірців». Це пов’язане з тим, що шкала Arvalis та шкала ВВСН базуються на підрахунках саме листків, а  Шкала Університету Айови вказує на вегетативну стадію розвитку (V). Чим більша вегетативна стадія розвитку (V), тим більш ймовірна розбіжність по кількості листків. Проте Шкала Університету Айови, або «метод комірців» є більш точним  методом визначення фази росту кукурудзи для внесення післясходових гербіцидів. Цей метод повністю виключає будь-яку суб’єктивну оцінку, та є дуже простим і зручним у практичному використанні.

Починаючи з сезону 2021, компанія Байєр, яка є лідером в Україні в сегменті післясходових гербіцидів на кукурудзі, переходить саме до використання шкали Університету Айови (метод комірців) для визначення стадій росту кукурудзи. Відповідні зміни вже внесені в каталог продуктів та на етикетки препаратів. Проте ми розуміємо, що не всі користувачі нашої продукції зможуть швидко перейти до підрахунку листків за даною шкалою.  Тому в рекомендаціях щодо періоду внесення наших гербіцидів поряд з стадіями розвитку за шкалою Айови будуть вказані стадії розвитку за шкалою ВВСН.  Нижче наведена синхронізація трьох шкал визначення фази розвитку кукурудзи і рекомендації по застосуванню гербіцидів компанії Байєр на кукурудзі (мал.4)

Малюнок 4. Синхронізація шкал визначення фази розвитку кукурудзи і рекомендації по застосуванню гербіцидів компанії Байєр

 

Олександр Турчинов, кандидат с.-г. наук, експерт з технологій вирощування сільськогосподарських культур ТОВ «Байєр».

Copyright © Bayer AG