29 квітня, 2021

Універсальна зброя проти бур’янів в посівах кукурудзи

Вирощування кукурудзи без використання гербіцидів на сьогоднішній день, як правило, неможливе. В Україні обробляють гербіцидами 99% виробничих площ під кукурудзою. При цьому потрібна висока біологічна ефективність їх дії щоб не тільки виключити конкуренцію з кукурудзою в вегетаційному періоді, але й запобігти накопиченню запасів насіння бур’янів в ґрунті. Про основні особливості бур’янів, методи їх контролю та правильний вибір гербіциду піде мова в нашій статті.

Сьогодні відомо близько 200 видів різних бур’янів, які можуть бути присутні в посівах кукурудзи. Дана культура є однією з найуразливіших до бур’янів, втрати якої без належного захисту можуть сягати 53% (рис.1). Саме тому захист кукурудзи від бур’янів є одним із пріоритетних завдань у збереженні і розкритті максимального потенціалу гібриду, який був закладений копіткою працею селекціонера.

 

Рис. 1. Втрати врожаю, спричинені бур'янами на різних культурах, Гуелфський Університет (1986-2008)

 

В залежності від присутнього спектру забур’янення втрати врожаю кукурудзи можуть бути різними:  так при наявності плоскухи звичайної, амброзії полинолистої, канатника теофраста в кількості 1 шт./м2 втрати врожаю можуть сягати – 157 кг/га, 235 кг/га, 185 кг/га відповідно (Таб. 1).

 

Таб.1 Вплив різних видів бур'янів на врожайність

 

На початку вегетаційного періоду рослини кукурудзи розвиваються дуже повільно, вони не можуть конкурувати з видами бур'янів, які пристосовані до прохолодних весняних днів, утворюють та розвивають потужну, продуктивну наземну і підземну частину. Основна конкуренція між бур’янами і рослинами кукурудзи розгортається за вологу і поживні елементи (рис. 2,3). Кукурудза споживає найменшу кількість вологи для формування сухої речовини на відміну від бур’янів. Для прикладу, транспіраційний коефіцієнт для кукурудзи складає лише 320, а для таких бур’янів як плоскуха звичайна – 470, щириця загнута – 560, талабан польовий – 666, лобода біла - 801, гірчиця польова - 870, амброзія полинолиста - 948, пирій повзучий – 1183. Згідно проведених досліджень, спільне перебування кукурудзи від фази сходів до фази V5 (7-8 видимих листків кукурудзи) із такими бур’янами як лобода біла кількості 12 шт./м2, гірчак березкоподібний – 2 шт./м2, куряче просо – 3 шт./м2, гірчак шорсткий – 1 шт./м2, грицики – 5 шт./м2, триреберник непахучий – 7 шт./м2 сприяло втратам 656 м3/га вологи з ґрунту (рис. 2), які дорівнюють кількості вологи для формування 1 т зерна кукурудзи. Окрім цього дані бур’яни конкурували за споживання азоту, фосфору і калію, що в призводить в подальшому до зростання водоспоживання кукурудзи (рис. 3).

 

Рис. 2 Вплив забур'яненості на водоспоживання, фаза розвитку кукурудзи V5

 

Рис. 3 Винос елементів живлення кукурудзою та бур'янами фаза розвитку кукурудзи V5


У чистих посівах сходи кукурудзи розгортають свої листя поперек рядка, це дозволяє їм зайняти максимальну площу, що призводить до активного росту і розвитку. У засмічених – сходи як би викручуються, підлаштовуються під розташування бур'янів. Щоб уникнути затінення, рослина кукурудзи намагається максимально витягнутися, що призводить до неоднорідності в посівах по висоті, знижуючи їх технологічність.

При виборі стратегії захисту слід спиратися на використання інтегрованої системи захисту від бур’янів, яка включає в себе використання різних агротехнічних заходів в поєднанні із хімічним захистом.

  • Обробіток ґрунту. Однорічні та малорічні види розмножуються насінням. Механічний обробіток ґрунту сприяє домінуванню в угрупованні однорічних бур'янів, тому що є сигналом для появи сходів. Дані види бур’янів мають довгий період зберігання життєздатності насіння в ґрунті. Механічний обробіток ґрунту дає можливість переміщення насіння бур'янів в глибші шари ґрунту і управління банком насіння бур’янів. Для прикладу, з глибини 1 см 60% насіння лисохвосту здатне до проростання, а глибини 4 см лише 2%. Багаторічні види розмножуються в основному вегетативно. Насіння зберігає життєздатність в ґрунті не більше одного року. Механічний обробіток відділяє дочірні рослини від материнських і розносить їх по території. Паралельно, механічний обробіток видаляє інші конкуруючі однорічні види: як наслідок, добре забезпечені поживними речовинами паростки і кореневища оптимально ростуть в умовах низької конкуренції. Тому більшість злісних бур'янів – багаторічники. Але глибокий і частий механічний обробіток ґрунту, як правило, згубний для багаторічників.

  • Сівозміна. Вона повинна включати культури з різним життєвим циклом, що прямо впливає на тип обробітку ґрунту, вибрані гербіциди, якісний та кількісний склад бур’янів на полі, механізми контролю бур’янів. Сівозміна впливає не тільки на видовий склад, а і на кількість бур’янів. Згідно досліджень, які проводились протягом чотирьох років, навіть за мінімальної сівозміни, при чергуванні лише двох культур із різним циклом відбувається суттєве зниження кількості бур’янів (таб.2).

Таб.2. Вплив чергування культур на кількість бур’янів на полі, шт/м2(Джерело: Anderson R.L., 2007)

  • Застосування гербіцидів. Враховуючи ґрунтово-кліматичні умови та видовий склад бур’янів, гербокритичний період для кукурудзи — це фази VE-V7 (BBCH 10-20) кукурудзи або 1–4 тижні після появи сходів (рис.4). Найбільш ефективним дворазове застосування гербіцидів. В умовах достатнього зволоження - 1 внесення – досходово, 2 внесення – фази V2-V3 або 4-6 видимих листків кукурудзи. За умов недостатнього зволоження: 1 – ранньопіслясходове, у фазі VE або 1-2 видимих листків, 2 – в фазу V2-V3 або 4-6 видимих листків культури. На дуже бідних і дуже багатих гумусом ґрунтах або на сильно зволожених ґрунтах вносити гербіциди перед посівом не рекомендується. При післясходовому застосуванні гербіцидів структура ґрунту, вміст в ній гумусу, кислотність ґрунту, зволоженість і т.п. на дію препаратів практично не впливають, тому ймовірність ослаблення дії гербіцидів зменшується.

Рис.4.Гербокритичний період кукурудзи

В даний час існує достатньо великий асортимент гербіцидів для боротьби із бур’янами в посівах кукурудзи на основі різних груп діючих речовин. Для ефективного використання гербіцидів необхідно знати не тільки видовий склад, але і спектр дії препаратів (Таб. 3).

Таб. 3. Важливість сайту дії гербіцидів на кукурудзі

Серед різноманіття різних гербіцидів на ринку України, ось вже 10 років, тримає пальму першості за рівнем продажів і оброблених площ препарат МайсТер® Пауер від компанії Байєр. Препарат дає змогу контролювати як однорічні, так і багаторічні однодольні та дводольні бур’яни. Завдяки трьом діючим речовинам: йодосульфурону, форамсульфурону і тієнкарбазон-метилу, досягається висока ефективність від 80–100% в контролі 134 видів бур’янів. Відмінний контроль таких найбільш поширених однорічних бур’янів, як: лисохвіст мишачохвостиковий, метлюг звичайний, вівсюг звичайний, плоскуха звичайна, пажитниця багатоквіткова, тонконіг однорічний, види мишію, амброзія полинолиста, гірчак почечуйний, гірчак розлогий, гірчак березкоподібний, гірчиця польова, грицики звичайні, паслін чорний, підмаренник чіпкий, лобода, види, нетреба звичайна, падалиця ріпаку та соняшнику, види щириці, портулак городній, а також багаторічних бур’янів: пирію повзучого, гумаю, осоту (жовтого, рожевого), березки польової (рис. 5,6). Гербіцид МайсТер® Пауер має ґрунтову активність, відповідно, за наявності вологи цей продукт забезпечує триваліший захист від бур’янів. При цьому продукт абсолютно безпечний для наступних культур в сівозміні. Формуляція ODesi® забезпечує краще покриття поверхні листя бур’янів, а антидот ципросульфамід захищає культурну рослину, допомагаючи швидко метаболізувати діючі речовини та убезпечуючи від можливого впливу гербіциду на врожайність. Окрім цього антидот забезпечує ширше вікно використання препарату МайсТер® Пауер — від фази VE до V5 (2-8 видимих) листків кукурудзи

 

Рис. 5. Ефективність МайсТер® Пауер в порівнянні із контролем

 

Рис. 6. МайсТер® Пауер – потужна і універсальна зброя проти бур'янів


Ситуація на кожному полі — унікальна і потребує ретельної розробки технології захисту від бур’янів. Використання наших рекомендацій, висвітлених в статті, та гербіциду МайсТер® Пауер — це універсальна зброя проти бур’янів в посівах кукурудзи.

Copyright © Bayer AG