Мерлін®

Досходовий гербіцид для боротьби проти однорічних однодольних і дводольних бур’янів у посівах кукурудзи

Діюча речовина:
ізоксафлютол, 750 г/кг
Препаративна форма:
гранули, що диспергуються у воді
Механізм дії:

Мерлін® діє системно. Він поглинається кореневою системою та листям бур'янів і пересувається в рослинах. Препарат блокує фермент, який бере участь у ключових етапах біосинтезу каротиноїдів. Це спричиняє знебарвлення рослин бур'янів. Бур'яни, які з'являються, знебарвлюються по мірі того, як Мерлін® проникає у рослину через кореневу систему. За достатнього зволоження ґрунту сходи бур'янів не з'являються, або швидко гинуть після проростання.

В УМОВАХ ДОСТАТНЬОГО ЗВОЛОЖЕННЯ

Після внесення в ґрунт діюча речовина ізоксафлютол перетворюється в дикетонітріл. Вміст і співвідношення ізоксафлютолу та дикетонітрілу в ґрунті прямо залежать від його вологості. Що вища вологість ґрунту, тим інтенсивніше утворюється дикетонітріл.

Ізоксафлютол слабо пересувається вниз по профілю і практично весь залишається на поверхні ґрунту. Дикетонітріл мобільніший, він пересувається вниз ґрунтовим горизонтом і локалізується у вигляді смуги в зоні розміщення основної маси коренів бур'янів.

Ізоксафлютол забезпечує контроль чутливих бур'янів, які проросли з верхніх шарів ґрунту, а дикетонітріл - знищення тих бур'янів, сходи яких уже з'явились або проростають із глибших шарів ґрунту.

В УМОВАХ НЕДОСТАТНЬОГО ЗВОЛОЖЕННЯ

Як усі ґрунтові гербіциди, для високої ефективності Мерлін® потребує достатньої кількості ґрунтової вологи. В умовах недостатнього зволоження перетворення ізоксафлютолу в дикетонітріл припиняється. Ізоксафлютол, відносно стабільний на поверхні ґрунту, відіграє ключову роль у збереженні гербіцидної активності Мерлін®. Утворення дикетонітріла відновлюється з появою опадами.


Досходове внесення Мерліну®

Дія Мерліну® на бур'яни

Уповільнення дії Мерліну® у період посухи

Реактивація (відновлення дії)

Особливістю гербіциду є ефект реактивації:
 1. Притаманний лише ізоксафлютолу.
 2. Ізоксафлютол впливає в основному на молоді бур'яни, що проростають та частково на ті, що нещодавно проросли.
 3. Ефективний контроль може бути після випадання опадів на бур’янах до 5 см заввишки (злакові 2 листки, широколисті 4 листки).
 4. Більші рослини характеризуються посиленим метаболізмом, а тому залишкової кількості гербіциду недостатньо для іх контролю.
 5. Побіління може спостерігатися на пророслих бур’янах, але це не забезпечує гарантує повне знищення.
Властивості:

Мерлін® 750 WG, ВГ — високоефективний досходовий гербіцид з унікальним механізмом реактивації. Реактивація — це здатність досходового гербіциду Мерлін® багаторазово відновлювати свою активність протягом вегетації. Завдяки цьому механізмові гарантований захист кукурудзи від однодольних і дводольних бур'янів впродовж усього сезону за будь-яких погодних умов.

СПЕКТР ДІЇ

Дводольні бур'яни
Амброзія полинолиста Ambrosia artemisiifolia
Галінсога дрібноквіткова Galinsoga parviflora
Гірчак почечуйний Polygonum persicaria
Гірчиця польова Sinapis arvensis
Грицики звичайні Capsella bursa-pastoris
Зірочник середній Stellaria media
Канатник Теофраста Abutilon theophrasti
Лобода, види Chenopodium spp.
Паслін чорний Solanum nigrum
Редька дика Raphanus raphanistrum
Ромашка, види Matricaria spp.
Ріпак, падалиця Brassica napus
Соняшник, падалиця Helianthus cultus sativus
Талабан польовий Thlaspi arvense
Гірчак березковидний Polygonum convolvulus
Спориш звичайний Polygonum aviculare
Однодольні бур'яни
Півняче просо Echinochloa crus-gali
Просо, види Panicum spp.
Мишій, види Setaria spp.
Росичка криваво-червона Digitaria sanguinalis
Чутливі
Середньочутливі

ЗАСТОСУВАННЯ

КУКУРУДЗА
Обприскування ґрунту після сівби до сходів культури.
Норма витрати: 0,1–0,15 кг/га. Оптимальна норма застосування Мерлін® на кукурудзі — 0,13 кг/га. 
Загортання препарату в ґрунт не потрібна.
Рекомендується дрібнокрапельне обприскування з нормою витрати робочої рідини 200-400 л/га.

Для досягнення найвищої ефективності препарату слід дотримуватись наступних рекомендацій:
 • поверхня площі, де проводиться обприскування, мусить мати дрібногрудочкувату структуру;
 • дотримуватися рівномірності обприскування по всій площі поля;
 • змішувач обприскувача має працювати впродовж усього часу обприскування.

Не використовувати на ґрунтах із вмістом органічної речовини менше ніж 1,5% та на ґрунтах із рівнем рН менше 4 і більше 7,5. Не застосовувати, коли насіння перебуває на поверхні ґрунту або недостатньо вкрите ґрунтом. Не проводити полив беспосередньо до чи після внесення.

УВАГА! Після обприскування Мерлін® не можна проводити міжрядний обробіток ґрунту. Такий обробіток може призвести до зниження ефективності препарату внаслідок порушення «гербіцидного екрану» у верхньому шарі ґрунту. Іноді, особливо у посушливих умовах, доцільно після внесення Мерлін® оброблену площу заборонувати легкими боронами.

СЕЛЕКТИВНІСТЬ

Гербіциди незалежно від хімічного класу діючих речовин тою чи іншої мірою мають вплив на рослини кукурудзи. Цей вплив виявляється в згинанні листків, їх скороченні, «гофруванні», затримці росту рослин. В окремих випадках і за певних умов (холодна погода з нічними заморозками, недостатня глибина сівби, сильна злива після застосування Мерлін®) можна спостерігати часткову зміну кольору нижніх листків кукурудзи (ефект «хамелеона»). Однак, уже через 1-2 тижні це явище зникає і не впливає на подальший ріст, розвиток рослин і кінцеву врожайність кукурудзи. Мерлін® не шкодить наступним культурам сівозміни. 

ПЕРЕВАГИ

 • Період захисної дії Мерлін® 7-9 тижнів.
 • Унікальний ефект «реактивації» — ефективний захист полів кукурудзи за будь-яких погодних умов.
 • Винятково низька норма застосування на гектар.
 • Найширший спектр гербіцидної дії проти широколистих і злакових бур'янів.
 • Контролює види бур'янів, стійкі до інших досходових гербіцидів.
 • Сучасна, зручна в застосуванні препаративна форма.
 • Оригінальна інноваційна упаковка, яка дозволяє точне дозування препарату та виключає безпосередній контакт з ним.
Сумісність:

Мерлін® можна використовувати у бакових сумішах із більшістю гербіцидів, фунгіцидів та інсектицидів, що застосовуються на кукурудзі, зокрема з гербіцидами, що належать до груп хлорацетанілідів (ацетохлор, метолахлор, диметенамід).

Однак у кожному випадку потрібна попередня перевірка на хімічну сумісність змішуваних продуктів.

Реєстраційне посвідчення:
А № 07391
Тара:
0,5 кг

Завантаження

merlin
Реєстраційне посвідчення
» Завантажити (524 KB)
MSDS

Паспорт безпеки речовини

» Завантажити (228 KB)
Copyright © Bayer AG