22 серпня, 2019

Міфи про Ламардор® Про

МІФ ПЕРШИЙ. Ламардор® Про негативно впливає на схожість

Ця думка досить поширена серед агрономів. Давайте спробуємо в цьому розібратись. До складу Ламардор® Про, як і до складу багатьох інших протруйників, наявних на ринку, входить тебуконазол. Тебуконазол добре відомий своєю рістрегулюючою дією, яка проявляється в інгібуванні (зменшенні) синтезу гормону росту - гібереліну.

В рослині всіма біологічними процесами керують фітогормони. Їх всього п'ять груп:

  1. ауксини,
  2. гібереліни,
  3. абсцизова кислота (АБК),
  4. етилен,
  5. цитокініни.

Проростання насіння - це досить складний та довершений процес взаємодії фітогормонів. У сухій насінині у великій кількості знаходяться АБК і ауксини, які при такій концентрації інгібують проростання. При набуханні насіння частина цих речовин виходить з тканин назовні. Волога є пусковим чинником для початку синтезу гіберелінів і цитокінінів, які, як правило, містяться в малих кількостях в насінні, що знаходиться в стані спокою. Під дією гіберелінів відбувається гідроліз запасних речовин в ендоспермі і починається ріст кореневої системи та верхівки пагону. При цьому спочатку відбувається розтягнення клітин, пізніше – поділ. Тебуконазол на нетривалий час пригнічує активність гіберелінів, що призводить до підвищення концентрації АБК, цитокінінів та етилену в насінині, яка проростає. З впливом АБК уповільнюється ріст мезокотилю, але при цьому прискорюється формування листочків, стимулюється розвиток кореневої системи. Під впливом етилену відбувається зміна напрямку росту клітин паростку, що призводить до його потовщення. Цитокініни також сприяють розвитку кореневої системи і стимулюють синтез мембран хлоропластів, збільшуючи концентрацію хлорофілу в молодих листках. З підвищенням концентрації цитокінінів в рослині знову активізується синтез гіберелінів, що стимулює подальший ріст паростку.

Таким чином, рістрегулююча дія тебуконазолу не робить негативного впливу на схожість насіння. Разом з тим рослина отримує укорочення та потовщення мезокотилю (найбільш уразливої частини паростку), стимулюється розвиток кореневої системи і кущіння, а також збільшується концентрація хлорофілу в молодих листках.

МІФ ДРУГИЙ. Використання Ламардор® Про кілька років поспіль, може призвести до резистентності

До складу Ламардор® Про входять три діючих речовини (ДР) з різними механізмами дії. Згідно класифікації комітету з резистентності фунгіцидів (FRAC) тебуконазол і протіоконазол відносяться до класу DMI (інгібітори α-деметилази) і пригнічують синтез ергостеролу в клітинах грибів, порушуючи цілісність мембран. Флуопірам відноситься до класу SDHI (інгібітори сукцинат дегідрогенази) і призводить до порушення клітинного дихання гриба і синтезу АТФ—головного енергетичного джерела клітини. Це означає, що для появи резистентності до даного продукту у патогенів повинні одночасно виникнути мутації в різних генах, що відповідають за дані біохімічні процеси. Імовірність цього досить мала. Крім того, дані ДР мають різний характер дії на патогени. Флуопірам здатний пригнічувати проростання спор, утворення ростових трубок і розростання міцелію. Він характеризується тривалою, захисною а також лікувальною дією. Тебуконазол і протіоконазол пригнічують розвиток міцелію, а також утворення нових спор гриба і мають потужну зупиняючу дію. Така комбінація дозволяє захистити рослину на всіх стадіях розвитку патогена.

Дія препарату Ламардор® Про на патоген, на різних стадія розвитку

МІФ ТРЕТІЙ. Ламардор® Про – не інноваційний продукт

У 2011 році компанія «Байєр» отримала реєстрацію в України протруйникa Ламардор® Про і стала першою, хто почав використовувати в препаратах для обробки насіння ДР з нового класу SDHI другого покоління (флуопірам). У 2013 р. в портфоліо компанії з'явився ще один протруйник, що містить SDHI ІІ (пенфлуфен) - Еместо® Квантум. Інші виробники, представлені на ринку України, почали продаж протруйників з подібним механізмом дії тільки в 2014 – 2016 роках. На даний момент SDHI ІІ – найновіший клас комерціалізованих ДР.

МІФ ЧЕТВЕРТИЙ. Ламардор® Про не контролює кореневі гнилі

Давайте спочатку розберемося що ж таке кореневі гнилі. Кореневі гнилі, це узагальнена назва групи захворювань зернових культур, що уражують сходи, а також кореневу систему дорослих рослин. Вони можуть бути викликані декількома видами фітопатогенних грибів, які мешкають в ґрунті і зберігаються на насінні та рослинних залишках. У цю групу входять:

  • Фузаріозна коренева гниль, з’являється завдяки грибам Fusarium culmorum, F. avenaceum, F. oxysporum та ін.
  • Гельмінтоспоріозна коренева гниль, що викликається грибами Bipolaris sorokiniana
  • Офіобольозна коренева гниль, викликається збудником Ophiobolus graminis
  • Ризоктоніозна коренева гниль, викликається збудниками Rhizoctonia cerealis, R. solani
  • Пітіозна коренева гниль, відповідно гриби роду Pythium spp.

Переважання тих чи інших фітопатогенних комплексів залежить від особливостей еколого-географічних зон. У зоні недостатнього зволоження, до якої відносяться східні та південні регіони України, в переважній більшості переважають фузаріозна та гельмінтоспоріозна кореневі гнилі. Для розвитку пітіозних кореневих гнилей не вистачає вологи, а розвитку ризоктоніозних та офіобольозних — перешкоджають ґрунти з досить високим (у порівнянні з північно-західними областями) вмістом гумусу і високою мікробіологічною активністю.

До складу Ламардор® Про входять три високоефективних діючих речовини, які забезпечують потужний синергічний ефект, у тому числі для контролю фузаріозних та гельмінтоспоріозних кореневих гнилей.

Ефективність препарату Ламардор® Про

Copyright © Bayer AG