15 березня, 2019

Серенада® АСО — безпека понад усе

Захист сільськогосподарських культур від шкідливих організмів набуває все більшого значення. Загалом у світі на засоби захисту у 2016 році було витрачено 62,87 мільярда доларів США. Аналітики прогнозують подальше середньорічне зростання на 5,73%, відповідно у 2022 році ринок має збільшитися до 87,83 мільярда доларів США. Цифри демонструють серйозне підвищення хімічного тиску на 1 га, і попри зростання інноваційності, токсикологічні і екологічні ризики залишаються актуальними.

Тому високими темпами зростає така галузь індустрії захисту, як біологічні продукти. У 2008 році їхня частка у світі складала 1,2 мільярда доларів США, у 2014 – вже 3,3 більйона. Середньорічне зростання (CAGR) ринку біоагентів становить 15,6%, тобто значно випереджає зростання ринку в цілому. Практично всі найбільші світові агрохімічні компанії присутні в сегменті біологічних засобів і активно його розвивають. Переважна частина біологічних засобів належать до бактерій (див. табл.1).

Табл.1

При цьому близько 50% всіх біологічних засобів використовуються на плодово-овочевих культурах. Найбільш комерційно успішними стають препарати з широким спектром активності.

Прояви бактеріального опіку яблуні Erwinia amylovora

Ринок України суттєво відрізняється від світового. Особливості нашого агросектору – у порівняно невисокій частці овочевих і плодових культур. Проте пошук нових ринків збуту, орієнтація на зростання переробки (де харчова безпека також дуже важлива) веде до активного впровадження інтегрованих систем захисту. Набуває популярності органічне рослинництво. Все це робить український ринок перспективним для біологічних засобів захисту рослин.

Байєр як інноваційна і соціально відповідальна компанія активно розвиває продукти біологічного захисту. Тому в 2018 року ми зареєстрували в Україні препарат Серенада® АСО.

Основою препарату є живі бактерії запатентованого штаму виду Bacillus subtilis. Взагалі ця бактерія широко розповсюджена в грунтах і не є патогенною для людини і теплокровних. Проте саме цей штам – сильний антагоніст до багатьох видів патогенних грибів і бактерій. Використання Серенада® АСО можливе не тільки шляхом обприскування вегетуючих рослин, а і внесенням у грунт. Бактерія активно колонізує ризосферу культури, контролюючи хвороби протягом тривалого періоду вегетації. Більше того, навіть за відсутності критичного тиску патогенів Серенада® АСО здатна стимулювати ріст коренів і впливати позитивно на загальний стан рослини.

Прояви бактеріального опіку груші Erwinia amylovora


Серенада® АСО містить два типи біоактивних агентів. По-перше, це власне спори бактерії. А по-друге – продукти їхньої життєдіяльності, речовини, які забез- печують пригнічення інших мікроорганізмів на користь Bacillus subtilis. Оскільки природним середовищем для неї служить грунт, саме в ньому обидва компоненти працюють з повної віддачею – спочатку самі біоактивні речовини, потім – спори, які, проростаючи, починають їх продукувати.

При обробці листя контактний ефект проявляється завдяки біоактивним речовинам. Вони належать до групи ліпопептидів, підрозділяються на три групи – ітурини, фенгіцини/аграстатини і сюрфактини – і здатні руйнувати клітинну мембрану патогенів в цілому, на відміну від відомих механізмів прориву мембрани в одному місці. Механізм дії ліпопептидів є унікальним і віднесений Комітетом по резистентності до Фунгіцидів (FRAC) до групи з кодом 44. Ліпопептиди стійкі до змін рН, високих температур і ультрафіолетового випромінювання.

Серенада® АСО має контактну активність і не пересувається по рослинних судинах.

Пряма контактна бактерицидна дія Серенада® АСО проявляється проти родів Erwinia, Xanthomonas, і Pseudomonas і деяких інших. Вона забезпечується сполуками діффіцидин, бацилізин і макролактин, які також присутні у формуляції препарату.

Серенада® АСО – водна суспензія (АС), літера О свідчить про органічний характер формуляції. Крім спор і біоактивних компонентів вона містить речовини, які запобігають проростанню спор. Спори починають проростати тільки у природному середовищі і за наявністю поживних речовин. Серенада® АСО гарантовано зберігається в оригінальній тарі (у відповідно вказаних умовах) протягом двох років із дати виготовлення.

Серенада® АСО здатна змішуватися з іншими фунгіцидами без втрати ефективності, навіть з такими компонентами, як мідні препарати (Блу Бордо®). Перелік і норми витрат, зареєстровані в Україні (див. табл.2).

Табл. 2. Норми витрати, зареєстровані в Україні

І хоча кількість обприскувань в Україні (на відміну від ЄС) поки буде обмежена 4-ма на сезон, ані терміну очікування, ані мінімальних припустимих залишків як таких Серенада® АСО не потребує.

Серед бактеріальних патогенів овочевих культур, які контролює Серенада® АСО, можна відзначити кутасту плямистість огірка Pseudomonas lachrymans, бактеріальне в’янення томатів Pseudomonas solanacearum (останным часом – найнебезпечніше захворювання польових томатів на Півдні України) і чорну плямистість томатів Xanthomonas vesicatoria. Поза тим, у теплицях Серенада® АСО добре контролює таку грибну інфекцію, як сіра гниль Botritis cinerea.

Дуже цікавим виглядає обробка огірків і томатів у фазі розсади: водночас із контролем ранньої інфекції на листі спори бактерії потрапляють у грунт, де колонізують ризосферу і забезпечують тривалий захист від грунтових інфекцій.

На плодових культурах Серенада® АСО застосовується проти бактеріозів зерняткових і кісточкових культур. Особливе значення має обробка яблуні під час цвітіння. Надійний контроль хвороби забезпечує препарат Альєтт®, але багато сортів, в основі яких лежить Голден Делішес, можуть реагувати появою опіків і навіть скиданням зав’язі. На них рекомендується обробка за допомогою Альєтт® до і після цвітіння, а безпосередньо в його фазу – давати Серенада® АСО.

Ліпопептид Серенада® АСО руйнує фосфоліпідну мембрану клітини патогену

Серенада® АСО сміливо можна використовувати в органічних системах рослинництва, так само, як і в інтегрованих системах захисту – для скорочення пестицидного тиску. Зокрема, вона дозволяє уникати використання препаратів групи антибіотиків, які заборонені як засіб захисту рослин у країнах ЄС. Компанія Байєр впевнена: Серенада® АСО займатиме гідне місце у сегменті біопрепаратів, який стрімко зміцнюється в Україні.

Copyright © Bayer AG