Акція «Вирощуємо ріпак з мінімальним ризиком!»
у господарському сезоні 2017 року

Якщо ви придбали в період з 20 травня по 20 серпня 2017 року включно насіння ріпаку компанії «Байєр» у кількості 35 та більше посівних одиниць та здійснили посів не пізніше 5 вересня в центральних, північних і західних областях України і до 15 вересня у південних та східних*, і з причин посухи не отримали сходів — ви маєте нагоду скористатися Акційною пропозицією компанії «Байєр».
Організатор акції — ТОВ «Байєр».
Акція діє на території України за винятком території АР Крим та непідконтрольних територій (зони АТО)*. Термін проведення Акції з 20 травня 2017 р. до 20 серпня 2017 року (термін придбання насіння ріпаку) із можливістю придбання засобів захисту рослин за спеціальною ціною до 30 березня 2018 р.
Взяти участь в Акції можуть усі суб'єкти підприємницької діяльності сільськогосподарського сегмента, які придбають придбавають насіння для особистого або подальшого некомерційного використання (кінцеві споживачі), у кількості 35 і більше посівних одиниць через офіційну мережу Дистриб’юторів (Субдилерів) ТОВ «Байєр».
Умова участі у Акції — наявність документів (копія видаткової накладної), які підтверджують факт купівлі насіння. Кожен Учасник протягом терміну дії Акції може надати документи про купівлю лише один раз. Можна обрати один вид пропозиції препарату (або комбінації препаратів) для захисту рослин тієї культури, якою буде пересіяно ріпак.
Під Акційною пропозицією мається на увазі можливість придбання препаратів для захисту культури, якою пересіяно озимий ріпак за спеціальними цінами.
ТОВ «Байєр» залишає за собою право вносити зміни в умови Акції.
* Здійснити сівбу до 5 вересня у Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській, Полтавській, Харківській, Сумській, Чернігівській обл. та до 15 вересня у Херсонській, Кіровоградській, Миколаївькій, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській обл. України.
Умови акції
1. Акція поширюється на кондиційне насіння гібридів СЕЙФЕР, ЛЕКСЕР, ПАНЧЕР, ФЕНЦЕР, ВЕКТРА, МЕРАНО, ФІНЕСС, БРЕНТАНО, БЕЛАНА, БАГІРА, БЕН’ЯМІН, ДЖАМПЕР, ЕЛМЕР КЛ (далі – «Насіння») для посіву в господарському сезоні 2017 року.
2. Взяти участь у Акції можуть усі суб'єкти підприємницької діяльності сільськогосподарського сегмента, які придбавають Насіння для особистого або подальшого некомерційного використання (кінцеві споживачі), які придбали Насіння у період з 20 травня до 20 серпня 2017 року включно (надалі – «Учасники») у кількості 35 і більше посівних одиниць через офіційну мережу Дистриб’юторів (Субдилерів) ТОВ «Байєр».
3. Учасники Акції, які виконали заявлені акційні умови, мають надати підтвердження придбання Насіння, а саме: завірені Дистриб’ютором (Субдилером) копії видаткових накладних (без інформації про ціни продажу), заповнити і направити на адресу ТОВ «Байєр» Заяву-анкету на участь у Акції до 25 вересня 2017 року.
4. Територія проведення Акції: Україна, за винятком території АРК та непідконтрольних територій (зони АТО).
4.1. Придбання ЗЗР за спеціальною ціною можливе за наступних умов:
a) площа, фактично засіяна Насінням, не може бути більшою за кількість придбаних і висіяних посівних одиниць Насіння, помножена на 3 (що є встановленою і рекомендованою нормою висіву – 1 посівна одиниця на 3 га).
b) станом на 15 жовтня 2017 року на площі, яка засіяна Насінням, відсутні сходи через нестачу вологи (відсутність атмосферних опадів) або такі сходи перебувають у фазі до двох справжніх листків (90% або 45 із 50 рослин на площі перебувають у фазі ВВСН 12 і більш ранніх фазах) через нестачу вологи або пізнє випадіння опадів.
c) насіння не було висіяне за умов, які заздалегідь передбачали негативний результат отримання сходів, наприклад: крупнокомкуватий ґрунт, низька якість підготовки ґрунту до сівби, нетиповий попередник для озимого ріпаку (соняшник, кукурудза повної стиглості, сорго та ін.), післядія гербіцидів, абсолютна відсутність вологи у шарі ґрунту 0-15 см, наявність великої кількості пожнивних решток у посівному шарі (солома), екстремально пізній строк сівби (пізніше 15 вересня для південних областей і 5 вересня для решти території) тощо.
5. Для реалізації Акційної пропозиції повинен бути складений Акт огляду полів із зазначенням площі посівів, на якій відсутні сходи відповідно до п. 4.1 вище, за підписами представника Учасника та представників ТОВ «Байєр».
6. Під акційною пропозицією мається на увазі можливість придбання засобів захисту рослин, що реалізуються ТОВ «Байєр» (надалі – «ЗЗР» або «Препарати»), через офіційну мережу Дистриб’юторів (Субдилерів) ТОВ «Байєр». Перелік акційних Препаратів зазначено в Таблиці 1.
Табл. 1 — Акційні препарати (засоби захисту рослин) для догляду за культурою, якою буде проведено пересів
Культура* Препарат або комбінація, і його кількість на 1 (один) гектар площі, де не отримані сходи на вибір Учасника**
Соняшник Челендж® 2,5 л/га
або
Пропульс® 0,9 л/га
Озимий/ярий ячмінь/пшениця Медісон® 0,8 л/га + Децис® f-Люкс 0,3 л/га
або
Гроділ® Максі 0,1 л/га + Солігор® 0,9 л/га
Кукурудза Лаудіс® 0,5 кг/га + Меро® 1,0 л/га
* Культура, якою вирішено пересіяти посіви ріпаку та для захисту якої придбається препарат.
** За умови наявності відповідного препарату в ТОВ «Байєр». У випадку відсутності окремих позицій препаратів, ТОВ «Байєр» залишає за собою право змінити відсутні позиції на аналогічні.
7. Придбання ЗЗР за спеціальною ціною можливе в строк до 30 березня 2018 року у Дистриб’ютора (Субдилера), через якого було придбане Насіння. Вибір препаратів і їх кількість фіксується у Протоколі погодження обраних препаратів та скріплюється підписами трьох сторін: Керівника господарства-Учасника, керівником Дистриб’ютора (Субдилера) чи його відокремленого підрозділу, у якого було придбане Насіння, і регіонального представника ТОВ «Байєр», який відповідає за регіон проведення Акції.
8. Кількість Препаратів, що може бути отримана за акційною пропозицією, визначається шляхом множення фактичної кількості гектарів, які підлягають пересіву, на 0,5 (тобто 50%) на кількість Препарату на гектар, вказану в Таблиці 1 вище. Округлення проводиться у менший бік, згідно з тарною упаковкою кожного серед пропонованих варіантів Препарату.
9. Документи для участі в Акції:
- Заява-анкета на участь (за підписом керівника Учасника та представника Дистриб’ютора (Субдилера);
- Копія видаткової накладної на придбання Насіння.
10. Документи для отримання препаратів за Акцією:
- Акт огляду полів з посівом гібридів ріпаку «Байєр»;
- Протокол погодження вибору препаратів.
11.ТОВ «Байєр» залишає за собою право у випадку виникнення спірних ситуацій провести аналіз Насіння або рослин ріпаку у поданих на участь у Акції полях на відповідність заявленому у Анкеті. При виявленні випадків шахрайства, недостовірної інформації, інших зловживань чи порушення правил законослухняної поведінки ТОВ «Байєр» залишає за собою право відмовити в участі в Акції чи
отриманні її переваг.
12.ТОВ «Байєр» залишає за собою право зробити запит додаткових документів (видаткових накладних, рахунків тощо) в цілях виконання Акції, та Учасник Акції повинен забезпечити надання відповідних документів, як-от стосовно статусу Учасника, Насіння і мети його придбання (використання для власних сільськогосподарських потреб), а також дотримання Умов Акції. З метою перевірки документів ТОВ «Байєр» має право залучити незалежного експерта. В такому випадку Учасник Акції зобов’язаний надати необхідну інформацію на запит ТОВ «Байєр» чи призначеного ним незалежного експерта.

Форми Документів на участь у Акції можна отримати у регіональних представників Байєр.


Copyright © Bayer AG