20 квітня, 2011

Екологічна та соціальна інформація про проект ТОВ «Байєр» та Міжнародної Фінансової Корпорації

Проект компанії ТОВ «Байєр» в Україні, як структурного підрозділу глобальної корпорації «Байєр», та МФК, запропонований і розроблений для покращення відносин з малими та середніми сільскогосподарськими підприємствами, які купують або купуватимуть високоякісні продукти для захисту сільськогосподарських культур, у разі наявності доступу до джерел кредитування, надає змогу клієнтам ТОВ «Байєр» купувати сертифіковані та зареєстровані продукти від компанії «Байєр». МФК проведено розгляд проекту з екологічної і соціальної точки зору.

Транспортування та зберігання продуктів компанії «Байєр» здійснюється підрядними установами і буде мати обмежений екологічний і соціальний вплив, який мінімізується і виключається завдяки національному законодавству та найкращим світовим практикам і технічному досвіду.

Продукти для захисту сільськогосподарських культур, які імпортує «Байєр» до України, були протестовані у відповідності до принципів належної лабораторної практики протягом тривалого періоду аби гарантувати безпеку продукту для людей та екосистем. Додатково в Україні провели спеціалізоване тестування в умовах експлуатації експериментального продукту, в тому числі і дослідження на наявність токсичних речовин та ідентифікацію максимально допустимих рівнів залишків у тканинах рослин протестованих сільськогосподарських культур та продуктів харчування. Концентрація залишків у ґрунтах, воді та повітрі відповідає вимогам, встановленим на національному рівні обмеженням для того, щоб продукт міг потрапити на ринок.

Компанія «Байєр» в Україні чітко дотримується місцевих законодавчих вимог, в тому числі щодо наявності ліцензії для імпорту та продажу продуктів для захисту сільськогосподарських культур. Компанія бере на себе зобов’язання дотримуватися вимог законодавства щодо прийняття системного підходу до розвитку процедури у відповідності з національним законодавством.

Компанія стимулює введення корпоративних стандартів управління людськими ресурсами і повністю діє відповідно до місцевого трудового законодавства, яке узгоджується із фундаментальними вимогами Міжнародної Організації Праці.

Також, компанія «Байєр» забезпечить тренінги або навчальні програми по застосуванню ЗЗР для співробітників, що працюють з пестицидами, та інтегрує ці навчальні програми в систему управління.

Задля гарантії безпеки та якості продукту під час всього процесу перевезення та зберігання продуктів для захисту сільського господарства у рамках запобігання потенційному забрудненню через аварійний витік, Компанія підвищує вимоги до підрядників щодо якості продуктів, екологічної безпеки та здоров’я у навколишньому середовищі.

Політика керівництва в «Байєр КропСайєнс» відповідає Міжнародному Кодексу поведінки щодо розповсюдження та використання пестицидів Групи «Байєр» та проголошує принцип докладання суттєвих зусиль задля винайдення хімічного складу, який становитиме найменшу безпеку для довкілля.

Компанія «Байєр», Україна, дотримується зобов’язань перед «Байєр АГ» та не розповсюджує і зобов’язується не постачати на український ринок продукти, які за рекомендаціями ВОЗ (Всесвітня Організація Здоров’я) входять до класифікації пестицидів, визначених як небезпечні речовини класу Іа (надзвичайно небезпечні) та Іb (високо небезпечні).

Зараз «Байєр» в Україні має в своєму портфоліо тільки продукти, які зареєстровані та сертифіковані національною владою як клас ІІ та ІІІ, згідно з класіфікацією ВОЗ.

Національна політика компанії Байєр в Україні буде розроблена з вимогою непостачання продуктів класу І, Іа и Іb на ринок України. Також компанія розробить політику управління сільськогосподарськими культурами, яка буде включати програми навчання IPM/IDM для користувачів, які включають найкращу практику з моніторингу комах/хвороб рослин, екологічної ситуації, що спричиняє появу шкідників/хвороб рослин, біологічний контроль, а також інші компоненти контролю, хімічні склади пестицидів для уникнення економічно-неприйнятних рівнів шкоди та уникнення її зовсім при використанннні ЗЗР всюди, де це можливо.

В компаніїї «Байєр», Україна, розроблено план заходів, спрямованих на вдосконалення діяльності, який буде викладено на корпоративному веб-сайті компанії.

Екологічний та соціальний план дій у рамках соціального і екологічного проекту Байєр в Україні (Байєр Лтд.) та МФК.

Початок: квітень 2011

Система оцінювання та управління навколишнім середовищем та соціальними питаннями

Розробити систему оцінювання та управління (ESMS) навколишнім середовищем та соціальними питаннями для управління питаннями навколишнього середовища та соціальними питаннями, управління якістю, безпекою, здоров’ям та безпекою на підприємстві, яка в обов’язковому порядку повинна відповідати вимогам стандарту виконання 1 МФК, а також вимогам політики корпоративно «Байєр» щодо техніки безпеки та охорони навколишнього середовища.

Розробити систему ЕSMS, яка б відповідала вимогам стандарту МФК, а також вимогам корпоративної політики «Байєр» щодо техніки безпеки та охорони навколишнього середовища. Надати план роботи системи управління навколишнім середовищем та соціальними питаннями, який би відповідав вимогам МФК, в тому числі охоплюючи процес управління (загальні складові програми, процедури введення в дію системи управління, а також календар заходів).

Надалі вдосконалювати роботу системи управління на місцях на основі висновків перевірок, проведених «Глобал Байєр» щодо техніки безпеки та охорони навколишнього середовища.

Відповідальність в управлінні навколишнім середовищем

Визначитися із керівними завданнями у питаннях навколишнього середовища та у соціальних питаннях та вжити заходів задля практичної реалізації функції дотримання техніки безпеки та охорони навколишнього середовища на всіх рівнях діяльності, та управління.

Здоров’я та безпека персоналу, що працює із пестицидами

«Байєр» проводить тренінгу/навчання персоналу, який працює із пестицидами, особливо що стосується використання індивідуального захисного обладнання (абревіатура англ.PPE) на основі MSDS та/або ICSCs, та має повністю включити процедури по управлінню боротьби із шкідниками до процедурного регламенту SEMS.

Запобігання забрудненню та боротьба із забрудненням

«Байєр» повинен переглянути вимоги HSE для підрядників (транспортних компаній, складів) та дистриб’юторів: вписати ці вимоги у документи, де необхідно, в тому числі і щодо наявності MSDSs для дистриб’юторів та проводити регулярні перевірки інфраструктури дистриб’юторів.

Оновити вимоги HSE для підрядників (транспортних компаній, складів) та дистриб’юторів: вписати ці вимоги у документи, де це необхідно, в тому числі і щодо наявності MSDSs для дистриб’юторів та проводити регулярні перевірки інфраструктури дистриб’юторів

Хімічний склад пестицидів класу Ia/Ib за даними ВОЗ:

У рамках системи управління SEMS, «Байєр» Україна надає МФК заяву про курс своєї політики, зобов’язуючись не розповсюджувати пестициди, що за хімічним складом належать до класу Ia/Ib за даними ВОЗ на території України.

Сформулювати інтегровану програму управління боротьби із шкідниками/хворобами рослин (ІPM/IDM) з метою ведення діяльності, спрямованої на управління боротьбою із шкідниками у відповідності до вимог Стандарту МФК 3 до виконання

«Байєр» Україна визначиться із шляхами просування використання інтегрованих програм управління боротьби із шкідниками/хворобами рослин серед своїх клієнтів, використовуючи знання технічного персоналу Компанії, а також залучивши міжнародних/місцевих консультантів «Байєр» в галузі ентомології/патології рослин.

Програми IPM/IDM повинні в обов’язковому порядку містити найкращу практику управління вирощуванням сільськогосподарських культур, моніторинг боротьби із комахами/хворобами рослин, екологічну ситуацію при боротьбі із шкідниками/хворобами рослин, біологічний контроль, а також інші компоненти контролю та, серед іншого, хімічний склад пестицидів для уникнення економічно-неприйнятних рівнів спаду через шкідників або хвороби рослин. Якщо хімічний склад пестицидів є необхідним як складова частина програми IPM, тоді цей компонент програми IPM повинен стати найменшим серед інших компонентів програми IPM/IDM. «Байєр» також гарантує відповідність Міжнародному кодексу поведінки щодо розповсюдження та використання пестицидів, розробленим Міжнародною продовольчою та Сільськогосподарською організацією, а також належній промисловій практиці.

Робота із небезпечними матеріалами

«Байєр» забезпечує проведення практичних навчальних занять/тренінгів (через існуючі канали зв’язку) для фермерів та кінцевих споживачів з метою мінімізації зворотного впливу діяльності у рамках проекту на ґрунт, воду та інші природні ресурси, якими користується населення. До цього відноситься наступне:

  • Відповідне та безпечне зберігання пестицидів та робота з ними на полях;
  • Безпечна ліквідація порожньої тари та відходів.
Copyright © Bayer AG